US

UK

SE

FI

PL

NL

NO

ES

IT

UA
Strona główna Efekt Turbo Produkty Nowości Energia geotermalna Serwis informacyjny Kontakt z nami
 
geo-PLASMA-CE 14/01/2020
Obejrzyj film o tym, jak działa geo-energia.GeoPLASMA-CE
Płytkie strategie planowania, oceny i mapowania energii geotermalnej w Europie Środkowej
GeoPLASMA-CE ma na celu zwiększenie udziału płytkiego wykorzystania energii geotermalnej w strategiach ogrzewania i chłodzenia w Europie Środkowej. Metody geotermalne są lokalnie dostępnym endogennym źródłem ciepła, na które nie mają wpływu emisje, co stanowi obecną i przyszłą kluczową technologię w celu zmniejszenia emisji szkodliwych dla klimatu i jakości powietrza. Projekt ma na celu stworzenie interfejsu internetowego między ekspertami w dziedzinie geologii a zainteresowanymi podmiotami publicznymi i prywatnymi, aby udostępnić istniejącą wiedzę na temat zasobów i ryzyka związanego z użytkowaniem geotermalnym na potrzeby planowania i zarządzania energią w Europie Środkowej.

geoplasma-ce.eu

Kontakt z nami MuoviTech Polska Sp. z o.o. ul. Wimmera 31, 32-005 Niepołomice, hubert.wolski@muovitech.com office:+48 12 396 48 27, mob: +48 606 134 994
Copyright MuoviTech© 2020
We are using cookies to provide our services. By using our services, you agree to our use of cookies. READ MORE